Lynne Entreprenør AS

Lynne Entreprenør er et byggefirma som har nærområdet til Oslo Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Østfold Follo Asker og Bærum Nesodden Frogn. Vi er et husbyggerfirma med norske, polske og litauiske håndverkere.

Vårt firma går innunder maskinentreprenør, betongentreprenør og totalentreprenør, med graving, sprengning muring. Vi er et firma med ansvarsrett av typen overordnet sentral godkjennelse. Hos oss får du bare en å forholde deg til.

Det begynte med at jeg vil bygge betong hus og grunnmur. Det er nå  utvidet til kjerneisolert betong og isobetong og kombinasjon lettbetong og vanlig betong. Iso-betong-hus er like bra til nybygg som rehabelitering. Vår byggemåte er den beste som fins på markedet, og den teknisk mest riktige byggemetode, med topp kvalitet, som igjen burde være første valget til alle med byggeplaner, eller jeg skal bygge. Jeg har godkjente tegninger og byggetillatelse, eller byggeplaner og tomt, da er vi riktig valg.

Vi har spesialisert oss på å bygge funkishus lavenergihus og passivhus, og alt vi gjør er av beste kvalitet. Våre hus er brannsikre med veldig lav brannfaktor, de har ingen kuldebroer er defusjons åpne og har ingen kondensproblemer.

Vi har den beste løsningen på fjerning av krypkjellere.

Vi er et firma med veldig bra og gode referanser, og vi har vært med som førstevalget til Bygg uten grenser i mange år. Vi er også et firma med lang erfaring og høy kompetanse. Vi gir faste priser på våre oppdrag.

Vi er gode til å bygge garasje under bakken støttemur og plate på mark og fundamenter. Vi prosjekterer mindre arbeider selv, og alt vi gjør er plasstøpte konstruksjoner, innkjøpt fra lokale forhandlere.

Vi har norske, polske og litauiske samarbeidspartnere til større oppdrag. Når det gjelder pris, bor vi i Norge å må forholde oss til Norske regler. Vårt byggesystem tilfredstiller Tek.10 og Tek.15 Samt alt som vil komme.

Vi bygger alle typer hus, det er ingen svakheter i utførelsen og alt kan dokumenteres og prosjekteres. Vi samarbeider ikke med Mitt anbud anbudstorget riksanbud finn anbud.

Våre byggeteknikker er svært rimelige og meget solid. Har du byggeplaner og er ute etter det beste på markedet så ta kontakt.