Høyproduksjon

Camilla Lynne er stor høy gras og grovfor produsent dyrker i Akershus Østlandet. Jeg driver med salg og produksjon av Høy Rundballer Høyensilars og grovfor til ku hest og sau. Jeg er profesjonell grasprodusent med svært god kvalitet. Vi er medlemmer av Forsøksringen NLR Sør-Øst. Alle våre produkter er U-Sprøytet men gjødslet i henhold til gjødselplan. Vi ønsker produksjon med fast avtale leveranse for kjøper og selger.

Telefon: 941 32 304