Block Watne hus Nesodden

1301059211426.MaxSize.msw-w.w-1000.msh-h.h-1000.Save

Her er det bygget hybel under kjellerplan. Dette er en god utnyttelse av tomten med skrått terreng.

 

 

 

 

 

1301059250706.MaxSize.msw-w.w-1000.msh-h.h-1000.Save

Her er det satt opp en støttemur mot. Vei med fremtidig Carport i enden. (Dette er også en måte og utnytte skrått terreng på.)