Enebolig Siggerud

Dette huset i Brusagaveien 30, er konstruert helt etter vårt byggesystem. Huset har blitt helt spesielt i 3 plan, det har utnyttet tomten maksimalt, det har nesten ikke fyring, helt spesielt inneklima og store utvendige terrasser.

Huset er satt opp som selvbygger og således en pris som en bare kan drømme om.