Funkishus på Nesodden

Hus nr.1: Bergerv. Nesodden
Huset er tegnet av Sivilarkitekt Erik A Hvalby, Ljabruveien39, 1167 Oslo, tlf. 23388077 mob. 93011 076
Statisk beregning av Oliver A/S

Beskrivelse:
Huset består av kjeller, 1.etg og hems. Hele huset er bygd i plasstøpt kjerneisolert betong og det er kun brukt tre i noe innvendig innredning. Det er takterrase på hele taket. Huset er totalt fritt for kuldebroer, og trenger bortimot ingen fyring. I tillegg har rørlegger og elektriker skjult alt anlegg. 1.etg har en takhøyde på 5 m med slipt betonggulv, noe som ga et særdeles flott resultat.

Ved riktig etterbehandling er huset bortimot vedlikehodsfritt. Brann og vannskader er ikke aktuelt, ingenting i huset – ut over inventar – kan brenne eller bli ødelagt av vann. Huset kan bygges på alle typer tomter og ved små justeringer, som fjerning av vinduer, kan denne type hus graves helt ned under bakken. Selv den tøffeste behandling, både utvendig og innvendig, kan ikke ødelegge overflatene. Systemet kan også tilpasses alle typer hus og tegninger.