Isolasjonsbetong

Vi bygger isobetong hus. Standard netto veggtykkelse 35 Cm U-verdi 0,13.

Vi har ingen problem med U-verdi  0,1

Isobetong eller flytende isolasjon i yttervegger gir den beste og teknisk mest riktige isolasjon som kan brukes til husbygging. Materialet er et plass bygd flytene issolasjonsmateriale med hard overflate. Byggemetoden har ingen problemer med kondens.  Formstøpte  kjerneisolerte (isobetong)  yttervegger er helt defusjonsåpent, og klarer alle tetthetskrav. Det kan brukes til alle typer hus  murhus og tradisjonelle Arkitekttegnede Trehus / Ferdighus. Utseende har ingen betydning, hverken ute eller inne.

Kjerne isolert-isobetong-hus er en Sandwich konstruksjon med 15 cm Eps Kjerne. Kapslet inn med 2 skiver med flytende Isoporkuler , eller EPS kuler tilsatt vann og sement. Vi lager alt på byggeplassen, og har således full kontroll på alt vi gjør. Vår blanding med våre egne tilsetningsstoffer gir en veldig homogen isolasjons masse som fyller alle hulrom helt. Flytende isolasjon eller flytene isolasjonsbetong har i vår versjon helt uante muligheter innen husbygging. Isobetong settes sammen med forskjellig mengde sement, og vi bruker fra 150 Kg til 300 Kg / M3. Med 150 Kg sement får vi en veldig god isolasjon med bra trykkfasthet. Med 300 Kg sement får vi stor trykkfast het og noe dårligere isolasjon. 300 Kg nærmer seg konstruksjons materiale. I de tilfeller  hvor det er krav til konstruksjon, som  jordtrykk og understøttelse av bærende  konstruksjoner, blander vi inn tørr betong til vi tilfredsstiller det kravet til konstruksjon  isolasjonsbetongen må ha.  Her kan vi  blande alt fra 0 til 100 % eller 100 til 0 % i forholdet isopor tørr betong. Yttervegger under og over bakken er bygd opp likt og har således isolasjonsmessig  ingen svake overganger, heller ingen andre svakheter. Ved større mengder og store oppdrag kan mye leveres i fra betongblanderi og settes samen på stedet.

Kjerneisolert Isolasjonsbetong er i første rekke yttervegger, og er en byggemetode alle håntverkere  med litt interesse kan bruke. Hvis det er noen som er inne på denne siden og ser dette, og syntes denne fremtidens byggemetode er interesang. Ta kontakt vi ønsker samarbeid med seriøse firmaer som kunne tenke seg å være med på et lag.

Lynne Entreprenør A/S

913 25 408